Alla dessa Sursillar

Då jag tidigare redan nämnt släkter som Hoffrén, Lithovius och andra prästsläkter i mina artiklar är det nog ingen överraskning att jag också har hittat till den stora släkten Sursill.

Min släkt hamnar där via några olika linjer, närmast då genom min mormors farfars mor Maria Lovisa Hoffrén (1797-1854).

Maria Lovisa var född i Tavinsalmi by i Maaninka församling, Savolax som ett av 10 barn till bonden Johan Abraham Hoffrén (1762-1821) och hans hustru Maria Ruotsalainen (1761-1819). Under hennes uppväxt regerar Gustaf IV Adolf men ca 12 år gammal, efter 1808-1809 års krig, skulle hennes familj och alla andra i Finland bli ryska undersåtar, under tsaren Alexander I, men i ett ganska självständigt storfurstendöme, där bl.a. administrationen får fortsätta att skötas på svenska.

Livet går vidare och vid 26 års ålder, 1823, blir hon gift med bonden Olof Savolainen (1800-1851) från samma by. De får 7 barn mellan åren 1824-182, varav den äldsta sonen Zachris är min mormors farfar. Maria Lovisa avlider 1854 som änka, 82 år gammal.

Handelsmän och präster

Släkten Hoffrén kom ursprungligen från Österbotten, där den tidigaste anfadern hette Olof Törielsson levde i Salo socken i mitten av 1500-talet. Han var gift med en dotter till handelsmannen Jöns Fordell (ca 1450-1512). Deras son Olof Olofsson nämns som arvinge till sin morfar i handlingar ur Erik XIV:s Höga nämnd och får tillbaks godset i Salo som Gustav Vasa tagit det 1559. En sonson till Olof var Peter Olofsson som blev utnämnd som en av de första borgmästarna i Uleåborg som grundlagts år 1610.

Namnet Hoffrén kommer ifrån den plats i floden Pyhäjoki älv där släkten senare bodde, Houru. Det övertogs bl.a av en sonson till borgmästaren Peter som hette Henrik och som utbildade sig till präst och latiniserade namnet till Hourenius/Hoffrénius. Han blir stamfar för en stor släktgren i Savolax.

Henrik Hoffrénius mor kom från en annan prästsläkt som heter Lithovius, med rätterna i Limingo socken, och hennes mor var en av de ”sju döttrarna Sursill”, Kristina Östensdotter. Via en av hennes systrar, Katarina, härstammar jag också då hon blev ingift i släkten Sinius, vars dotter Anna Larsdotter Sinia gift med Joseph Henrici Lithovius  och hans sonsons dotter Karin Lithovia blir hustru åt kaplanen i Kangasniemi Carolus Caroli Jackenius (död 1704). Deras son Gustaf Lorentz jack var furir och mönsterskrivare vid Kuopio kompani i Savolax och Nyslotts infanteriregemente och stupade år 1741 i Villmansstrand, under hattarnas ryska krig. Se vidare i min artikel ”Bland hästskor och elefanter”). Han var även farmors far till Maria Lovisa Hoffrén.

Surströmming åt soldaterna

Namnet Sursill sägs från början varit ett öknnamn, enligt berättelsen om den förste i släkten, bonden Erik Ångerman i Teg, Umeå. Han levererade mat åt kungens soldater och fogden och hövitsmannen Lars Olsson Björnram, men när han även lägger med några tunnor av den norrländska specialitén surströmming som soldaterna verkligen inte uppskattar, får han detta öknamn. Men oväntat nog så blir det istället ett tillnamn som han och hans barn verkar använda, och genom sin son, sina döttrar och sju sondöttrar sprider sig släkten vidare, främst bland de finska präst- och borgarsläkterna i Österbotten.

Grunden till en släktbok

I mitten av 1600-talet reser biskop Johannes Elai Tersérus (1605-1678) runt och reagerar på att det var så många  familjer kunde berätta samma historia, och började då kartlägga dessa. det blev grunden till den stora släktbok ”Genealogia Sursilliana” som första gången ges ut i tryck 1850-talet. Det har genom åren fortsatt och en utökad och delvis rättad version kom ut 1971, men idag finns det diverse hemsidor, bl.a. http://www.sursill.net/ som kan samla och presentera olika grenar av alla de otaliga ättlingar som lever idag. Där förekommer allt från adel, präster borgare och bönder, och några mer bemärkta namn bland ättlingarna är marskalken Mannerheim, presidenterna Ståhlberg, Svinhufuvd samt president Tarja Halonen, skalden Zakarias Topelius, liksom övriga släkter som Alcenius, Cajanus, Forbus, mathesius, Kalling, Tawaststjerna, Uhlstadius, Uhlgren och Uhlstenius m.fl. Det sägs f.ö. att mer än halva Finland ska härstamma från dessa gamla släkt i Österbotten…


Lämna ett svar

En hemsida om min släktforskning