Grottbjörnens barn

dnaVia vårt DNA kan man se vår historia, från tusentals år tillbaks i tiden. Allt sedan vår art Homo Sapiens utvecklats i Afrika för omkr 200.000 år sedan och då de första människorna vandrade ut därifrån till Asien och Europa för ca 60.000 år sedan. Genom olika förgreningar av så kallade haplogrupper för manliga Y-DNA och mt-DNA som ärvs genom kvinnolinjen, och olika mutationer i dem, kan man sedan förstå mer av varifrån våra förfäder kommit och hur de utvecklats.

I alla celler finns mitokondrier, och det DNA som finns i dessa ärvs endast från mor till barn, och endast vidare genom döttrarna till nästa generation. Som längst i min släktforskning har jag hittat till min mormors mormors mormors mormors mor, Beata Hackaratar som levde omkr 1690-1753 i Kuopio, Savolax. Vår familjs haplogrupp för mt-DNA är ”U5” och är väldigt gammal, den fanns i Europa redan för omkr 30.000 år sedan.

U5 är en av de äldsta grupperna i mt-DNA, och kommer utifrån huvudgruppen U som uppstod redan för omkring 45.000 år sedan, troligen i Mellanöstern eller sydvästra Asien. Haplogruppen U är indelad i flera undergrupper, från U1-U9, men U5 är den äldsta och kan ha uppstått för mer än 30.000 år sedan. Den delas också in i undergrupper och U5a och U5b har den högsta befolkningen i norra Europa idag, bland finska, estniska och samiska folkgrupper. Vår släkt tillhör sedan undergruppen U5a, som är ca 18.000 år gammal. Då var inlandsisen fortfarande stark över norra halvklotet och det dröjde fram till för 12.000 år sedan som den började smälta undan, och stenåldersfolk kunde börja flytta norrut i jakt på nya områden och bytesdjur.

mtDNA-U5-map

I Finland började människorna bosätta sig efter istiden för omkr 8-10.000 år sedan (mesolitikum), och kom invandrande söderifrån via dagens baltiska områden men också österifrån från Sibirien. En tidig kultur under stenåldern var Suomusjärvikulturen för omkr 8.3-5.000 år sedan. Senare ersätts den av den kamkeramiska, även kallad gropkeramiska kulturen för 4-5.000 år sedan.

Vårt ursprungU5

Ända fram till vikingatiden befolkades stora delar av norra Skandinavien av finska grupper ända ner till dagens Svealand, men under århundradena har dessa krympt allt längre norrut i både Sverige och Norge då andra befolkningsgrupper ersatt dem.

FinnsEurope

Haplogruppen U5 symboliseras vanligen med namnet ”Ursula” och illustreras oftast med en björnram (björn heter Ursus på latin).

U5ursula

bearclaw

Länkar till sidor där du kan läsa mer och själv testa ditt DNA:

FamilyTreeDNA

23andMe

Eupedia

Specifikt om haplogruppen U5 på http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_U5_mtDNA.shtml

En hemsida om min släktforskning

Verifierad av MonsterInsights