Ormhult i Hallsberg

Ormhult 1/8 skattehemman i Hallsbergs socken

Då platsen Ormhult i Hallsbergs socken har spelat en stor roll i släkten på min farmor Signhilds sida, tänkte jag försöka kartlägga alla de familjer och personer som har bott där sedan 1831, då de första i den släkten flyttar in. Givetvis bodde det folk där långt innan denna släkt kom dit, (Ormhult finns med i jordeböcker på 1630-talet, och var då ett soldattorp under Örebro kompani) men ägdes under Skyllbergs bruk i Lerbäcks sn, så år det först på 1830-talet och framåt som det blir det Ormhult som vi ser idag. Ättlingar till de första familjerna bor fortfarande kvar på platsen, mer än 175 år senare.

Här kan du se var Ormhult ligger i landet, klicka på länken för att se en karta i Google Maps

Här är en färglagd karta över Ormhult där jag har markerat de olika delarna av byn.

Det första Ormhult 1/8 mantal skatte

Bruksägaren Daniel Burenstam på Skyllbergs bruk i Lerbäck sålde gården Ormhult i Hallsbergs socken 1831 till den 31-åriga bonden Jan Persson, som då bodde i Tunbohässle, Hallsberg med sin familj. Strax efter han flyttade dit (eller samma år?) kommer ytterligare en familj dit, hans hustrus syster Carolina Hjerpe (f. 1796 i Stjernsunds bruk, Askersund) och hennes make Olov Sjölin (f. 1793 i Skedevi) och deras tre barn. Jan Persson är från början ägobrukare och Olov är arrendator och var tidigare bokhållare i Mariedamm, Lerbäck. Men redan i nästa husförhörslängd (AI:14, 1836-1840) går det att se att det har blivit omvända förhållanden. Jan är nu inhyse och Olov står som ägobrukare till hela gården. Vad det beror på kan man inte veta utifrån dessa källor, men det kan vara ekonomiska orsaker eller sjukdom som gör att Jan inte längre orkar med. Han bor ändå kvar med sin familj och är skriven längst ner på sidorna om Ormhult.

Från början (1831) ser man att gården bara tar upp en sida i husförhörslängderna, och stavas tidigare Örmohult. Men redan i slutet av 1830- talet har det redan växt ut till två sidor i kyrkböckerna, dvs 2 gårdar eller åtminstone olika delar av gården (troligen hushåll). I slutet av undersökningsperioden (fram till 1927) upptar Ormhult 10 sidor i församlingsböckerna. Antalet hus och torpställen växte markant under senare delen av 1800-talet och början av förra århundradet.

Flera delar av gården

Ormhult räknas alltså som 1/8 mantal skattehemman. Det delas ca 1839 sedan upp på en 1/16 samt två 1/32 ägobruk. Från 1861 är det ett 1/24, två stycken 1/32 och ett 1/48 ägobruk. Efter sidorna med huvudgårdarna följer personer på gårdens/gårdarnas yttermarker ”ägor”, där ex. brukare, torpare och inhyses bodde. De allra fattigaste och äldsta skrivs oftast sist och längst ner på sidorna.

1839 avlider Olov Sjölin och lämnar sin hustru Carolina Hjerpe, 42 år gammal som änka med fyra barn under 12 år. Gården delas då och hon tar över halva gården, 1/16 mtl. Året därpå flyttar det in två nya familjer som delar på den andra halvan med 1/32 mtl var. Fortfarande står Jan Persson som inhyse. Och de skrivs från år 1841 längst ner på sista sidan under de nya ägarna Jan Carlsson som flyttat in 1844 på 1/32 mtl efter Eric A Ersson.

År 1844 drabbas änkan Carolina av en tragedi då enda sonen Gustav Vilhelm dör, 16 år gammal, i lungsot. Även äldsta dottern Johanna Sofia dör 1847, hon blev 17 år gammal. Till sin hjälp på gården får Carolina då bonden Per Jönsson från Tisartorp som brukare.

Laga skifte 1850-1851

I lantmäteriets arkivhandlingar finns en 63 sidor stor akt rörande Laga skifte för Ormhult de olika ägorna där att läsa. Det är Olof Sjölins änka Carolina Hjerpe med sina omyndiga barn som äger 1/16 (A), samt de två andra Jan Carlsson (B) och Carl Johan Ersson (C) med varsin 1/32.  Det är först på 1860-talet som den fjärde delen i Ormhult inrättas (D). Det är dessa delar som är färgade på kartan, i ordningen A) grönt, B) blått, C) orange och D) lila.

Ormhult A, 1/16 mtl (Kjellboms)

År 1846 hade det flyttat in en dräng, Anders Petter Jansson (f. 1829 i Bo) från Svennevad. Tre år senare får äldsta kvarvarande dottern Anna Lovisa en utomäktenskaplig son, Carl Johan och när Anders Petter sedan gifter sig med henne år 1851 står sonen även som hans. Anders Petter tar över gården 1852 som ägobrukare  till 1/16 mtl, efter svärmodern som bor kvar. Då har han även ändrat namn till Kjellbom (vilket också användes av hans bröder och deras släkt). Paret får sedan 13 barn varav endast 5 överlever till vuxen ålder.

1861 ändras mantalet till 1/24 då en ny gård tas upp som ett eget ägobruk, se nedan D Ormhult 1/48 (se nedan,lila i kartan). År 1874 dör Anna Lovisa, endast 42 år gammal och lämnar sin make och deras sex kvarvarande barn. Ett par år senare dör även äldsta dottern Anna Matilda (f. 1852), 24 år gammal.

Äldsta sonen Carl Johan Kjellbom f. 1849 tar 1880 över gården efter fadern som då flyttat till en egen fastighet ”Källtorpet” i Hallsbergs stationssamhälle (Kumla). Från 1916 delar Carl Johan Kjellbom gården med sin son Johan Rickard. (fadern har då 38/984 och senare är uppdelningen 76 + 38/284) Då ingen av sönerna tar över gården blir han den siste ägobrukaren från den familjen.

Gården säljs efter hans död 1962 till Åke Mellberg som bor där tills han dör i en eldsvåda som ödelägger hela huset 1978. Huset är återuppbyggt i början av 1980-talet och hans släkt bor kvar där (grönt i kartan).

Ormhult B, 1/32 (Palmqvists)

När Olov Sjölin dör 1839 styckas halva gården av till två stycken 1/32-delar medan änkan Carolina bor kvar på sin 1/16-del. I husförhörslängderna tar då Ormhult upp två sidor, (möjligen delar de båda nya familjerna på ett och samma hus?) Men redan 1840 är det tre sidor och i den ena bor Jonas Jonsson (f. 1798 i Hallsberg) med hustru och 3 barn. Han flyttade in 1840 som ägobrukare till 1/32 men står sedan som Fördelsman och Brukare. 1845 flyttar Anders Carlsson in från Lerbäck. Jonas dotter Stina Cajsa (f. 1824) är piga där och föräldrarna är sedan Backstugusittare tills de dör 1866 och 1869 (se nedan).

1849 flyttar Carl Johan Ersson f. 1825 från Lerbäck in som ny ägobrukare till gården. Även en brukare, Erik Ersson (f. 1816 i Lerbäck) flyttar in dit 1850 med sin familj, men han står redan 1851 som inhyst och sedan torpare.

1863 flyttar Carl Johan Ersson ut med hustru och dotter och då flyttar Per Adolf Persson in med sin hustru Carolina Wilhelmina Sjölin (dotter till Olov Sjölin och Carolina Hjerpe, se ovan) från Axberg. Torparen Erik Ersson skrivs sedan inte längre på samma sida i husförhörslängderna utan på egna sidor där det står ”A P Kjellboms del”.  Antagligen har det byggts nya små torpstugor på ägorna vid denna tid, 1860-talet. Men backstugusittarna Jonas Jonsson med hustru bor kvar till sin död (se ovan).

Per Adolf Persson dör 1870 och änkan Carolina Wilhelmina tar då över ägobruket till 1/32 mtl. Först när sonen Per Persson (f. 1860 i Axberg) gifter sig 1887 står han som ägobrukare och modern kan efter 17 år lämna över ägandet till honom. Han har då bytt även namn till Palmqvist. Hans bröder tar också andra namn, Sjögren och Sjölin. De bor även kvar på gården ihop med modern, men flyttar sedan ut. (Se Sofielund, Ormhults ägor nedan)

Per Persson Palmqvist äger gården till sin död omkring 1944 då sonen Anton Palmqvist tar över. Även hans bror Arthur bor kvar där med sin familj. Då Anton 1984 dör tar änkan Seidi (f. 1903 i Ormhult, se nedan) över med sönerna Hans och Bo. Hon blir släktens äldsta person med sina nästan 100 år (hon dog år 2003 tre månader innan hundraårsdagen). Idag ägs gården av hennes söner som båda bor där. Ett nytt hus är tillbyggt på tomten.

Ormhult C, 1/32

Samtidigt som Jonas Jonsson flyttar in 1840 på den nya halvan efter Olov Sjölins bortgång, flyttar även Erik Axel Ersson (f. 1817 i Hallsberg) in med hustru och son. De flyttar sedan ut igen 1844 och då kommer Jan Carlsson (f. 1812 i Lerbäck) med familj som ny ägobrukare. Jan Persson som var första ägaren är nu inhyse på dessa sidor. En torpare, Jan Erik Ersson (f. 1827 i Lerbäck) flyttar också in 1854 med sin familj. (Se nedan)

Jan Carlsson efterträds av sonen Carl Gustav Jansson (f. 1846 i Ormhult) 1881. Carl Gustav dör redan 1888 och änkan Josefina Matilda Persdotter är då ägobrukare medan svärföräldrarna bor kvar på undantag tills de dör 1892 och 1893. Familjen skingras sedan då barnen flyttar ut och 1901 ger sig hon också av. Ny ägobrukare till 1/32 mtl är då Karl Adolf Persson (f. 1861 från Almby) med familj. 1904 är det dags igen då de flyttar ut och Per August Adolfsson (f. 1875, Lerbäck) flyttar in med familj. Han är den siste ägobrukaren på denna del av Ormhult och endast ett år senare bor Verkstadsarbetaren Karl August Vilkin Andersson (f. 1879 i Ormhult) där. Han äger då ”Karlsborg nr.1″ och gården är då uppstyckad i flera små fastigheter.

Även hans bröder Emil Fonander Andersson (f. 1884, Ormhult) med hustru och dotter samt Willhard Emanuel Andersson (f. 1888, Ormhult) med familj bor där. Deras barn i sin bor också kvar i Ormhult.

Ormhult D, 1/48 (Janssons)

1861 dyker det upp ett nytt ägobruk i Ormhult. Det är förra torparen Jan Erik Ersson från Jan Carlssons del (se ovan) som det året står som ägobrukare till 1/48. Det kommer förmodligen från Kjellboms del då det minskar i mantal till 1/24 då. En torpare flyttar in på ägorna men ut igen samma år (Peter August Andersson f. 1837 Hallsberg) och 1865 kommer änkan Stina Cajsa Andersdotter som gifter sig med en ny torpare Peter Erik Persson (f. 1838 i Hallsberg).  De bor sedan på egna sidor i husförhörslängden som kallas ”Ormhults ägor”. Det skiljer sig även från ”På Kjellboms del” som fortfarande förekommer.

1878 dör Jan Erik Ersson och änkan Anna Maja Andersdotter (f. 1820 i Svennevad) tar över ägobruket. Sonen Johan Albert (f. 1853 i Ormhult) har gift sig och bor kvar där med sin familj. 1895 dör modern och Johan Albert står som ägobrukare till sist.

Efter 1906 när den tredje delen splittrats upp i olika delar (se ovan) står det även ”Å J A Janssons del” på några av fastigheterna. Exempelvis bor dottern Olga Emilia Viktoria (f. 1883 i Ormhult) med sin make i ”Emiliaborg å Johan Albert Janssons gård”. Det byter sedan (ca 1910) namn till ”Rudolfsberg” efter hennes man Arvid Rudolf Karlsson (f. 1861 i Lerbäck).

Johan Alberts son Albert Gottfrid Jansson hjälper till som jordbruksarbetare och tar senare över gården efter fadern. När han dör på 1960-talet ägs och sköts gården av dottern Birgit. Senare var det hennes syster Gun som äger den, men huset revs för några år sen då det var i ett mycket dåligt skick.

Övriga delar av Ormhult

Redan från början finns det torpare, inhysehjon  och backstugusittare i Ormhult vid sidan om de mer stadgade ägobrukarna och här kommer jag att nämna några av de familjerna som också bor i Ormhult.De är visade med lite mörkare färger i kartan, grönt, blått, orange och lila, utifrån vilka delar de ursprungligen tillhört.

Jan Persson som köpt Ormhult 1831 hamnar tidigt som inhyse med sin familj. (se ovan). Sonen Per Johan Jansson (f. 1829 i Ormhult) kommer efter ett tags frånvaro tillbaka  och bildar familj i Ormhult som torpare på ”Kjellboms del”. Familjen skingras omkring 1876 då både han och hustrun har dött och barnen hamnar på olika ställen som fosterbarn.

Torparen Erik Ersson från Ormhult 1/32 Palmqvists (se ovan) bor kvar och står sedan också inhyse efter att hustrun dött 1869.  Hans son Anders Gustav (f. 1841 i Lerbäck) stannar där som torpare och bor kvar på Ormhults ägor med sin familj. Från 1910 benämns hans hus som  ”Södra Fallet, på Ormhults ägor” och han är då Lägenhetsägare. Hans söner Karl August Vilkin Andersson, Emil Fonander, Willhard Emanuel och Oskar Arvid bor alla kvar i Ormhult med sina familjer och äger sina fastigheter. (Se ovan Hus 3, Ormhult 1/32)

Även från ägobrukarnas familjer flyttas det ut och till andra hus på ägorna. Per Persson  Palmqvists bröder Adolf Persson,f.1862 i Axberg, och Gustav Sjögren, f. 1864 i Axberg (se ovan) bor kvar och arbetar hos brodern. Från 1896 finns ”Sofielund, på Palmqvist del” med och Gustav flyttar dit med sin familj.  Efter hans död 1899 flyttar änkan ut med några av barnen 1908. Några hamnar i fosterhem på olika ställen i Hallsberg och Kumla. Då flyttar brodern Adolf Persson dit med sin familj. Men återigen dör båda föräldrarna (Adolf 1912 och Elin Albertina Berg 1916) och barnen hamnar på olika ställen i fosterhem.

kjellboms1929Ett annat exempel är ägobrukare Carl Johan Kjellboms yngre bror Malkom Kjellbom f. 1854 i Ormhult som bor och arbetar kvar hos brodern. Han gifter sig 1881 med sin kusin Johanna Matilda Persdotter, f. 1856 i Ormhult (äldre halvsyster till Per Palmqvist och hans bröder, se ovan) och är sedan ägobrukare till 1/328 i Ormhult. Deras dotter Sofia Malvina f. 1881 i Ormhult bor också kvar hela livet och gifter 1903 med byggnadsnickaren Karl Herman Karlsson f. 1882 i Hallsberg. familjen karlsson i ormhult

Herman har tidigare varit fosterbarn i Ormhult då han blev föräldralös 1891. På 1920-talet bygger han ”Myrbacka” på en friköpt del av Kjellboms mark och där är de fem döttrarna uppväxta. Äldsta dottern Seidi gifter sig med Anton Palmqvist i Ormhult 2, (se ovan), hennes yngre syster Sonja (f. 1905 i Hallsberg) gifter sig med Harry Andersson (f. 1902 i Södertälje), son till Karl August Vilkin Andersson i Karlsborg 1 (se ovan). Deras son Åke har sedan sina föräldrars stuga som sommarbostad och 2002 såldes den från släkten. Den tredje dottern Siri gifter sig och flyttar till Kumla, och den näst yngsta, Signhild, blir min farmor i sitt äktenskap med Erik Persson från Viby.

Yngsta dottern Solveig bodde kvar i Myrbacka med sin man, men flyttade för några år sedan ner till Hallsberg och en ny köpare som inte var släkt flyttade in.

På bilden syns Malvina Karlsson f. Kjellbom mata hönsen utanför sitt hus Myrbacka i Ormhult på 1940-talet.

malivna o hönsen

 

 

 

 

systrar i ormhultBilden visar Malvina Kjellbom med tre av  sina döttrar Signhild, Sonja och Seidi, samt två av Sonjas barn nederst.

 

 

© Leif Persson, LP Genealogi

————————————————————————————————————-

Källor

Husförhörslängder

Hallsberg AI:13, 1831-1835, sid. 118

Hallsberg AI:14, 1836-1840, sid. 147-148

Hallsberg AI:15, 1841-1845, sid. 154-156

Hallsberg AI:16, 1846-1850, sid. 159-161

Hallsberg AI:17, 1851-1855, sid. 159-161

Hallsberg AI:18, 1856-1860, sid. 156-159

Hallsberg AI:19, 1861-1865, sid. 162-165

Hallsberg AI:20, 1866-1870, sid.162-167

Hallsberg AI:21. 1871-1875, sid. 212-217

Hallsberg AI:22, 1876-1880, sid. 157-162

Hallsberg AI:23, 1881-1885, sid. 156-160

Hallsberg AI:24, 1886-1890, sid. 166-170

Hallsberg AI:25, 1891-1895, sid. 171-175

Församlingsböcker

Hallsberg AIIa:1, 1896-1900, sid. 175-180

Hallsberg AIIa:2, 1901-1909, sid. 227-237

Hallsberg AIIa:5, 1910-1917, sid. 240-250

Hallsberg AIIa:8, 1918-1927, sid. 233-242

 

Lämna ett svar

En hemsida om min släktforskning

Verifierad av MonsterInsights