Hur gammal är staden Örebro?

I augusti i år firar Örebro sitt 750 årsjubiléum som stad, vilket följer att det var 50 år sedan man firade 700 år 1965. Men egentligen är staden sannolikt mycket äldre.

Slottet_utsikt

Då huvudstaden Stockholm firade sitt 750 årsjubiléum år 2002 hade man ett medeltida brev att utgå ifrån, från 1252 då Birger jarl undertecknar ett brev just i Stockholm. Det är det tidigaste årtalet man vet att staden var använd i såna administrativa sammanhang.

Vad gäller Örebro så finns något sånt brev inte från år 1265, utan däremot finns det istället från år 1260, endast 8 år yngre än i Stockholms fall, och med samma Birger jarl som undertecknat brevet.

örebro1260Brevet handlar inte om Örebro utan att jarlen intygar att fru Susanna, som var Kettilögs hustru, har testamenterar flera gårdar i Östergötland till Linköpings domkyrka. Men det visar på att Birger jarl satt just i Örebro när han daterade brevet. Undertill syns endast ett av de sigill som funnits, vilket var dåtidens namnteckningar och användes som bevis för äktheten av innehållet. Skulle man följa samma princip som i Stockholm hade man firat 755 år i Örebro nu i år istället.

Men det finns ännu äldre brev, där Örebro i alla fall nämns, och det är från mer än 800 år sedan. Det rör sig om ett brev från Birger jarls farbror, Birger Brosa, om donationer till Riseberga kloster, och man vet bara att det bör vara daterat mellan år 1180 och före 1202 då Birger dog. Det kan alltså vara så gammalt som 835 år gammalt eller som yngst 813 år.

birgerbrosaörebroHär nämns Örebro med stavningen ”Horebro” men det bör vara samma plats, och det räknas upp flera olika gårdar från både Närke och Värmland som nunnorna vid klostret skulle få underhåll ifrån dess inkomster.

Likaså finns i senare uppgifter (från 1200-talet) om ett slag vid Örebro redan år 1161, där kungen Magnus Henriksson (en dansk prins som tog över tronen omkr 1160 efter att han avrättat  Erik den helige vid Uppsala) stupar mot Karl Sverkersson som då blir kung över Sverige. Stämmer detta, (forskarna är lite oeniga om att Örebro var rätt plats), så har staden funnits i minst 854 år. Men möjligen menas bara istället samma plats som staden Örebro sedan hade..?

På Riksarkivets hemsida för Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK) kan man själv söka i de medeltida breven och se digitala bilder av dessa, se http://sok.riksarkivet.se/sdhk

 

En hemsida om min släktforskning

Verifierad av MonsterInsights