Den adliga ätten Posse under 600 år

0014

 

Släkten Posse är namnet på en av Sveriges många adelssläkter. De har genom århundraden varit med och medverkat till vårt lands historia, då medlemmar i släkten innehaft viktiga poster på många olika nivåer i vårt samhälle, ända från 1400-talet till vår tid. Allt från höga titlar som ämbetsmän inom den kungliga, civila och militära förvaltningen till godsägare och lantbrukare. En medlem var mor till en drottning, en annan var mormor till Axel Oxenstierna, en tredje var gift med en brorsdotter till självaste Napoleon, en fjärde med en egyptisk prins, ytterligare en var med på doktor Livingstones expeditioner i Kongo. Listan kan göras mycket lång, men jag tänker att den här texten åtminstone ska kunna ge några svar på vad släkten Posse gjort genom sin långa historia.

1400-talet

Historien börjar med en väpnare från Jylland i Danmark, Niels Jensen Loupose som levde i slutet av 1300-talet och dog efter 1401. Hans son Jöns Lage Posse blev den förste att flytta till Sverige, vilket skedde någon gång mellan åren 1428-1434. Han är gift före 1446 med en svensk adelsdam vid namn Märta Knutsdotter och hon tillhörde ätten Tre rosor. Jöns får därigenom gården Tun i Västergötland och det är där i området runt västra och södra Vänern som släkten kommer att ha sin plats.

Något som även var viktigt var att kunna knyta viktiga släktskapsband med gamla rika släkter, och Märta tillhörde på både sin fars och mors sida gamla släkter som har sina rötter ända ner till folkungarna på 1200-talet och vidare ut i Europa via det danska kungahuset.

1500-talet

Även Jöns söner bemärkte sig och blev viktiga personligheter för sin tid. Kanske mest Knut Posse som är känd för sin list i Viborg i kriget mot ryssarna där han 1495 skrämmer iväg fienden i det som gått till historien som ”den Viborgska smällen” och utnämns till riksråd, men dör redan år 1500. Hans bror Nils blir också riksråd, dvs de hade plats i regeringen tillsammans med kungen. Nils gifter sig med Gertrud Matsdotter, som kom från en norsk adelssläkt Römer, och hade rötter via sin mors släkt (Bolt) och Sudreimsätten ända ner till kung Håkon V av Norge på 1200-talet.

Under första halvan av 1500-talet är släkten representerad av ett namn Nils son Axel Posse. Han äger godsen Tun samt Såtenäs efter sin far och andra gårdar som han erhållit i sitt äktenskap. Han var väpnare, blev riksråd 1504 och förseglade bland riksråden beslutet om att bygga fler kyrkor i Finland. Han deltog i mötet med danskarna i Varberg 1508 och förseglade bekräftelsen av Malmö recess 1512. 1517 var han en av utfärdarna av brevet om Stäkets nedrivande och ärkebiskopen Gustaf Trolles avsättning, men 1520 var han i anslutning till kung Kristian II. Uppräknas bland de rusttjänstgörande frälset i Västergötland 1526-1537, beseglade Västerås recess 1527, invecklad i Västgötaherrarnas uppror och därför skild ur rådet 1529, men erhöll benådningsbrev 21 aug och avlade trohetsed 4 okt s.å. Han erhöll förläningsbrev på kungl. sakören av egna landbor 7 feb 1532 och 16 feb 1542. Han var i slottsloven på Läckö 25 juli 1543, fick 545 konung Gustaf I:s föreskrift till konungen i Danmark angående sitt mödernearv. Han levde 10 okt 1551 men var död 22 aug 1553. Arvkifte förrättades efter honom 4 feb 1554. (Elgenstierna, Gillingstam SBL). Under 1530-talet för han och sonen Knut en tvist mot hans kusin ”fru Inger till Östråt” om arv från deras norska släktingar. Axel är gift två gånger, den första med Elsa Nilsdotter från släkten Sparre av Ellinge med rötter i Danmark, och 2) med Anna Axelsdotter från Hällekisätten. Han har 8 barn med sin andra hustru, något som kommer att märkas i släktens utbredning under senare generationer, eftersom 7 av dem gifter sig och får flera barn. En dotter Anna överlever också till vuxen ålder, men dör endast 5 veckor efter sitt äktenskap 1569 med kammarjunkaren Erik Andersson (Ekeblad) och de får inga barn.

Även i nästa generation dyker det upp många medlemmar i riksrådet. Axels dotter Margareta gifter sig med riddaren och riksrådet Johan Axelsson Bielke av Åkerö och deras dotter Gunilla (1568-1597) blir Sveriges drottning då hon 1585 blir gift med kung Johan III. En annan dotter till Axel Elsa blir gift med riddaren och riksrådet Axel Eriksson (Bielke) som var far till systerns make. I det äktenskapet blir hon mormor till kanslipresidenten Axel Oxenstierna vars mor hette Barbro Axelsdotter (Bielke). En tredje dotter till Axel Posse gifter sig med riddaren och riksrådet Jöns Tordsson (Bonde), och en fjärde med ståthållaren Åke Haraldsson (Soop). Hon sägs ha dött 1579 ”av glädje efter ha fått nyheten att hennes son Hans kommit hem från främmande land”.

Axel Posses söner Nils, Knut och Lage får också familjer och släkten sprider sig. De hade alla bl.a. deltagit i och undertecknat Gustav Vasas testamente 1560 och hade tjänster i staten som landshövding eller häradshövdingar. Sonen Nils äger gårdarna Gammelgård i Tuns socken och Berga i Säby socken, han var häradshövding i Kållnads härad i Västergötland 1564, i slottsloven på Älvsborg 1571-1572 och på Gullbergs fäste 1573. Häradshövding i Barne härad och på Kålland 1590. Han är gift med Anna Kagg vars far Mattias Nilsson Kagg var i slottsloven på Läckö slott och vars mor tillhörde Forstenasläkten. Nils dör 1603.

Hans bror Knut äger Såtenäs och Hellekis samt Ro i Mälby socken, Skaraborgs län. Han blev riksråd i början av året och slagen till riddare vid kung Johan IIIs kröning 1569 och ståthållare på Dal samma år. Senare blir han lagman i Västergötland och landshövding där 1589. Han dör 1595 och är begravd i Tuns kyrka. Han var gift med Ebba Göransdotter av Forstenasläkten, alltså en släkting till hans brors svärmor.

Den tredje brodern Lage var häradshövding och gift 3 gånger, först med Ingeborg Nilsdotter (Krumme) och sedan med Anna Arvidsdotter (Trolle) och sist med Anna (Oxenstierna av Eka och Lindö) som var faster till Axel Oxenstierna. Lage dör före 1617.

1600-talet

Under 1600-talet representeras släkten Posse av söner till dessa bröder, Axel Nilsson Posse var häradshövding i Norunda härad i Uppland. Han var en av domarna för de dömda i Linköping år 1600, vilket slutade i avrättningarna som kallas ”Linköpings blodbad”. Hans hustru Anna kom från släkten Hård av Segerstad och de hade 2 söner, Johan och Nils den yngre. Hans systrar Elin och Märta blir ingifta i släkterna Hård av Segerstad samt Forstenasläkten.

Knut Axelsson Posse har 7 barn varav 6 söner. Göran Knutsson var gift med Elisabeth Oxenstierna av Eka och Lindö, ytterligare en faster till Axel Oxenstierna och syster till hans farbrors hustru. De har sönerna Gabriel och Knut där den yngre utnämns till friherre och bildar grenen Posse av Hedensund. Görans bror Axel är också ingift i släkten Oxenstierna men här med Elisabeth Kristernsdotter en kusin till Axel. De har sonen Christer Posse som blir landshövding. Knuts dotter Britta (1554-1602) blir andra hustrun åt Bengt Oxenstierna av Eka och Lindö, en farbror till Axel Oxenstierna.

Lages son med Anna Arvidsdotter Trolle hette Arvid och var hovjunkare hos Johan III. Han var gift med Brita Gustavsdotter Bååt. De hade inga söner men döttrarna blir alla ingifta i gamla släkter som Sparre av Rossvik Rosladin och Natt och Dag med landshövdingar, riksråd och ståthållare.

De två Axelsönerna Nils den yngre och Johan hamnar båda i den militära banan, Nils son kapten och Johan som fänrik. Från Nils den yngre härstammar släkten Posse av Säby, vilket var ett gods som tillhört släkten sedan länge, men 1673 upphöjs sonen Mauritz till friherre. Hans kusin Göran Johansson Posse var född 1620 gjorde en karriär inom det militära bl.a. hos fältmarskalken Lennart Torstensson och blev till sist kommendant i Kristanstad. Han var gift med sin syssling Brita Hård av Segerstad och senare skildes de. Men av deras 5 barn så fortsatte sonen Knut Posse släkten. Liksom sin far och farfar gjorde han militär karriär och upphöjdes till sist 1706 till greve. Hans andra hustru Anna Christina Arvidsdotter (Natt och Dag) var en avlägsen släkting då hennes farmor hette Christina Posse och var dotter till hovjunkaren Arvid Lagesson Posse.

Göran Posses yngre bror Harald fortsätter sin gren av släkten, men år 1731 avlider hans sonsons son Nils endast 7 år gammal och sluter den adliga ätten med nr 14 på svärdsidan. Hädanefter är det endast denden grevliga ätten, den friherrliga ätten och ätten Posse av Säby och som fortlever. Men fortsättningen är också den spännande, där självaste Napoléon är inblandad, Livingstones expedition i Kongo, statministerposten och annat korsar släktens väg under 1800- och 1900-talen.

En hemsida om min släktforskning

Verifierad av MonsterInsights