Tillägg om Hästesko

 

 

 

I min artikel ”Bland elefanter och hästskor” så nämner jag lite om min koppling till den adliga släkten Hästesko av Målagård. En av de mer kändare personerna ur den släkten är översten Johan Henrik Hästesko ifrån Åbo läns regemente som år 1790 blir avrättad efter sin inblandning i Anjalaförbundet. Det var en sammanslutning av officerare som mitt under brinnande krig 1788-1790 med Ryssland gjorde en skrivelse (”Liikalanoten”) till den ryska kejsarinnan Katarina den Stora, vilket naturligtvis dömdes som landsförräderi av kung Gustaf III. Han blir den enda av alla som dömts som inte benådas av kungen eller flyr och han avrättas på Ladugårdstorget (dagens Östermalmstorg) i Stockholm. Min anmoder i 7:e generationen Catharina Elisabeth Jack (1725-1787) från Maaninka var fyrmänning (brylling) med överste Hästesko.

Nya upptäckter

I Nors socken, Värmland år 1817 anges en ”kapiten Hästesko” som far till jungfrun Stina Normans oäkta son Karl Johan född på Törnö i Nors socken. I en gren av den släkten från Målagård finns en Johan Wilhelm Hästesko (f. 1784-1867), som år 1813 blivit kapten i Värmlands regemente. vilket skulle kunna vara denna okända fader. Se även denna diskussion på Rötters anbytarforum från 2007.

Men även om det inte är något hårt bevis att J W verkligen är fadern, så använder Karl Johan i alla fall efternamnet Hästesko under sitt vuxna liv (han arbetar som skomakare och står senare som statarkarl), liksom hans barn som är födda 1846-1858 i Östmarks socken, Värmland. Dessa emigrerar sedan till USA under olika omgångar, men sonen Karl Oskar Frithiof f. 1849 heter då istället Skoog, där han bor i Kewanee, Illinois, med sin familj. Ättlingar fanns åtminstone i början av 1900-talets första decennier i familjerna Lane och Reiff, enligt en hemsida av Alice Neirynck, http://familytreemaker.genealogy.com/users/n/e/i/Alice-Neirynck-2/GENE2-0010.html

Det känns alltid lite spännande att hitta sånt här, eftersom de befintliga utredningarna (Elgenstierna, Ramsay, Carpelan) eller supplementen om släkten Hästesko inte nämner något om detta.

En hemsida om min släktforskning

Verifierad av MonsterInsights