Farfars lastbilar

I min fosterfamilj Persson har det alltid funnits ett intresse för fordon, både bilar och motorcyklar. Det börjar redan på 1920- och 30-talet med farfar Erik Persson, som arbetade som chaufför (lastbilar och bussar) bl.a. åt ”Währmes Bil- och busstrafik i Hallsberg”, samt fastighetsägaren Johan Behrn i Örebro.

PS-167-010Erik Persson föddes 1908 i Viby, där hans far Karl Hjalmar Persson (1884-1963) statardräng på Geråsens herrgård och hans hustru Anna Lovisa Johansson (1882-1965).  Han växte upp med två bröder och en syster. Redan hans farfar, Per Johan Nilsson (1843-1921) hade flyttat in till Viby 1869 (26 år) från Undenäs i Skaraborgs län, och var då dräng på Nalavibergs ägor Bölltorp. 1871 flyttar han vidare till Broby 3, Sörgården, Nalavik 2. Den 26 april 1873 är han förlovad med pigan Karolina Persdotter, som arbetar på Nalaviberg, i november flyttar de båda till Husby äg. Helsebacken och den 7 dec 1873 gifter de sig. Där är även första sonen Per August född i september året därpå, men han dör tidigt i lunginflammation, endast 7 månader gammal. Den 15 nov 1877 flyttar de till Sjörs äg. Ekelund, Viby där resten av barnen är födda, Johan Edvard 1878, Alma Matilda 1882, Karl Hjalmar 1884 och Elsa Josefina 1888.

Eriks pappa Karl Hjalmar flyttar hemifrån 1905 (21 år) och är då skriven som statardräng vid Geråsen, Viby. (Herrgården ägdes då av Adolf Henning Schale och dess hustru henrietta Dickson). Dit hade hans blivande hustru Anna Lovisa flyttat in samma år med sin utomäktenskapliga son Karl Halvar från Finnerödja. 1910 flyttar familjen vidare till Husby i Viby, 1914 tillbaks till Sjörs ägor, Ekelund och 1924 till Vibytorp i Hallsberg. 1929 flyttar familjen till Sköllersta en kort period där också äldre brodern John Edvard Persson bodde med sin familj. De bor kvar på Kävesta nr 2 i Sköllersta fortfarande 1930 men flyttar sedan till Markbackens gård, Hjärsta väster om Örebro, som Karl arrenderar av Marks tegelbruk AB. Gården rivs 1958-60? då kommunen behöver mark till det nya bostadsområdet Markbacken som ska byggas på området. Karl Hjalmar med fru och tre av barnen har då flyttat till Åkervägen 5, Örebro (möjligen redan på 1940-talet).

Markbackens gård

Erik och hans bröder John och Bernt hade ett stort intresse för fordon. Bröderna hade till och med egna åkerier. Men Erik arbetade istället bl.a. som lastbilschaufför åt den stora fastighetsägaren i Örebro Johan Behrn, men också busschaufför och i Hallsbergs läderfabrik. 1928/29 gör han sin militärtjänst på K1 i Stockholm, och där är han även mc-ordonanns.

erik k1
Erik Persson 1928 vid K1

PS-167-019

 

 

PS-167-020

 

 

 

 

 

ErikPmcsoldat
Från värnpliktstiden 1929, Erik längst till vänster

På 1930-talet träffar han Signhild Karlsson från Ormhult i Hallsberg, som följer med till Örebro och arbetar hos hans familj, och år 1935 gifter de sig till slut. År 1943 föds sonen Lars.

markbacken
Signhild och Erik vid Markbackens gård
Signhild och sonen Lars
Hjärstavägen 7, Örebro (ca 1946/47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under hela sitt liv var Erik i kontakt med ett stort antal lastbilar och andra fordon, och här är några av dem:

PS-167-017
Med häst och vagn på Storbron, Örebro
PS-167-018
Vid järnvägen, Erik längst till höger
PS-167-008
Vid Ekers grusgrop, Erik längst till vänster
PS-167-023
Währme’s Buss- och Bilstation i Hallsberg, Signhild i förarhytten
PS-167-009
I Ekers grusgrop
PS-167-007
Hinder på vägen?

PS-167-005

 

 

 

 

 

 

PS-167-011

PS-167-014

PS-167-015

PS-167-025

 

PS-167-024
På campingtur

Källor:

Kyrkoarkiv från Undenäs, Viby, Hallsberg, Sköllersta och Längbro (Örebro)

Sveriges Dödbok 1901-2009, Sveriges Befolkning 1970, 1980 och 1990

Fotografierna från eget album

Copyright: Leif Persson, LPgenealogi

 

En hemsida om min släktforskning

Verifierad av MonsterInsights